Pensioenopbouw voor professionelen

Pensioenopbouw voor professionelen

Voor professionelen hebben we nog de volgende extra mogelijkheden. We onderscheiden het RIZIV-contract, VAPZ, IPT of een groepsverzekering.

Een kleine verduidelijking:

RIZIV: Als geconventioneerde zorgverstrekker (apotheker, arts, kinesitherapeut, tandarts, zorgkundige,…), kunt u jaarlijks een tegemoetkoming van het RIZIV genieten. Dat geld kunt u gebruiken om op een zeer eenvoudige en fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioen op te bouwen.

Een RIZIV-contract bevat in feite drie hoofdwaarborgen nl. pensioenopbouw, overlijden en gewaarborgd inkomen. Aanvullend kan nog een dekking invaliditeit, premievrijstelling of een extra kapitaal onderschreven worden. Een RIZIV-contract valt ook onder het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ).

VAPZ: U stort op uw eigen tempo premies in uw contract en op uw pensioenleeftijd ontvangt u een pensioenkapitaal. De gespaarde bedragen zijn integraal aftrekbaar als beroepskosten. U geniet een belastingsvermindering. U profiteert ook van een vermindering qua sociale bijdragen. Bovendien betaalt u geen premietaks.

IPT: Een individuele pensioentoezegging (IPT) is een levensverzekering die bestaat uit een gepersonaliseerd, fiscaal voordelig voorzorgsplan op maat, dat volledig wordt gefinancierd door de onderneming. Dit aanvullend pensioen wordt opgebouwd via de onderneming van de bedrijfsleider. De onderneming gaat de IPT aan ten gunste van haar bedrijfsleider die hierdoor zowel de verzekerde als de rechtstreekse begunstigde wordt van de verzekeringsovereenkomst.

Deze verzekering is gepersonaliseerd, zowel voor het bedrag van de dekkingen als voor de onderschreven waarborgen (aanvullend pensioen, kapitaal bij overlijden voor de aangewezen begunstigden, rente bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval). Bovendien kan de betaling van de IPT-premies ten laste worden genomen bij arbeidsongeschiktheid.