Pensioensparen bij particulieren

Pensioensparen bij particulieren

U moet het onderscheid maken tussen vrij sparen, langetermijnsparen en pensioensparen.

Vrij sparen: Door middel van vrij sparen in de vorm van een levensverzekering bouwt u geleidelijk aan een pensioenkapitaal op, als aanvulling van uw wettelijk pensioen en uw andere extralegale pensioenstelsels. Dit bedrag is aanpasbaar alsook de risicospreiding. Een bijkomend voordeel is dat het liquide is, het staat niet vast. Het kan met andere woorden, voor uw 65e levensjaar vrij komen. Dit kan reeds vanaf 50€ per maand. Door middel van een kleine inspanning kan je al snel een aardig bedrag sparen.

Langetermijnsparen: Indien u nog geen woonkrediet lopen heeft, of u heeft het geluk dat uw woonkrediet reeds volledig afgelost is, dan is het langetermijnsparen zeker een interessante optie. U geniet sowieso een fiscaal voordeel in uw pensioenspaarplan zijnde een mooie belastingvermindering.

Pensioensparen: Wie aan pensioensparen doet, legt een spaarpotje aan tegen dat hij met pensioen gaat. Dit wordt door de fiscus gestimuleerd. De stortingen leveren een belastingvermindering op. U kan sparen via een pensioenfonds of via een pensioenspaarverzekering.

We maken het onderscheid tussen:

  • Een pensioenspaarfonds: een beleggingsfonds dat specifiek in het kader van het pensioensparen werd opgericht en dat meestal door een bank wordt beheerd. Hierbij is uw inleg niet beschermd, maar op lange termijn zult u normaliter een hoger rendement overhouden dan aan een belegging waar minder risico's aan vasthangen.
  • Een pensioenspaarverzekering: Hierbij is uw inleg beschermd, maar normaliter zal het rendement op lange termijn lager zijn dan dat van een pensioenspaarfonds.