Kantoorgegevens

Proxilife cvba
Casselstraat 21, 8970 Poperinge
Telefoon: +32 57 33 89 90
E-mail: info@proxilife.be
Register morele rechtspersonen
Grote Markt 1, 8900 Ieper
Ondernemingsnummer: BE0831.869.723

Ons kantoor staat onder toezicht van de FSMA en is ingeschreven als verzekeringsmakelaar/bankagent/bemiddelaar in consumentenkrediet/bemiddelaar in hypothecair krediet onder het nummer 108060 A-B. U kan het register raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten mbt bank- en beleggingsdiensten en/of kredieten kunnen ook ingediend worden bij Ombudsfin te 1040 Brussel, Belliardstraat 14-17, Bus 8, tel. 02/545 77 70 - ombudsman@Ombudsfin.be - www.ombudsfin.be.

Ons kantoor is tevens gebonden aan specifieke gedragscodes waaronder:
Sectorcode inzake de distributie van financiële producten (pdf).
Gedragsregels van de verzekerings- en herverzekeringssectoren de sector van de bank- en beleggingsdiensten inzake geregelde bijscholing van de beroepskennis (pdf).