VAPZ,IPT.... Wat moet je als zelfstandige kiezen?

VAPZ,IPT.... Wat moet je als zelfstandige kiezen?

Het wettelijk pensioenstelsel staat onder druk. Als zelfstandige moet je zelf voor een aanvullend pensioen zorgen als je je levensstandaard na je pensionering wil behouden. Je hebt daarvoor heel wat mogelijkheden: een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), een individuele pensioentoezegging (IPT), pensioensparen, langetermijnsparen …

Maar wat moet je kiezen?
Elk van de genoemde oplossingen heeft zijn eigen voordelen en beperkingen. Belangrijk is dat je verschillende stelsels kunt combineren om zo fiscaal een maximaal voordeel te genieten.

VAPZ
Je kan bijdragen storten voor een VAPZ in persoonlijke naam of je vennootschap de bijdragen laten betalen. Je hebt de keuze tussen twee formules: een gewoon en een sociaal VAPZ.
• Gewoon VAPZ: je kan in 2020 maximaal 8,17% van je netto belastbaar beroepsinkomen storten, met als absoluut maximum 3.291,30 euro. Je bouwt op die manier een aanvullend pensioen op.
• Sociaal VAPZ: Je zorgt niet enkel voor een aanvullend pensioenkapitaal, maar geniet ook solidariteitswaarborgen (bv. een dekking arbeidsongeschiktheid en overlijden). Maximaal kan je in 2020 9,40% van je netto belastbaar beroepsinkomen storten. Het absolute maximum is 3.786,81 euro.
Een VAPZ zorgt ervoor dat je een aanvullend pensioen bijeenspaart, minder belastingen en minder sociale bijdragen betaalt!

IPT
Heb je een vennootschap dan is een IPT een must.

Extra interessant aan een IPT is dat je ook in tak 23 kunt investeren, zodat je inspeelt op florerende beurzen. Zo combineer je twee belangrijke troeven: je betaalt minder vennootschapsbelasting en je krijgt uitzicht op een hoger rendement. Bespreek dit zeker verder met ons, zodat wij een oplossing kunnen voorstellen in overeenstemming met uw beleggersprofiel.

Pensioensparen
De klassieker in ons land als het gaat om aanvullende pensioenen. Ook als zelfstandige kan je aan pensioensparen doen, op identiek dezelfde manier als particulieren. Je kan ook hier investeren in een tak 23-formule, met mogelijk een aantrekkelijker rendement. In 2020 kan je maximaal € 990 storten. Daarop krijg je een fiscaal voordeel van 30%. OF je kan vanaf 2018 gebruik maken van tweede mogelijkheid, nl. € 1.270 storten met een fiscaal voordeel van 25%. 

Langetermijnsparen
Ook langetermijnsparen is perfect toegankelijk voor jou als zelfstandige. In 2020 is dit beperkt tot maximaal € 2.390, met een fiscaal voordeel van 30% en ifv uw Netto Belastbaar Inkomen. 

Contacteer ons voor meer info.