Tip: Rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar

Tip: Rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar

Contacteer ons voor meer info

Het leven loopt niet altijd zoals je het wil. Een ongeluk, een contractueel geschil, een juridische discussie. Hoe los je het op?

De maatschappij is ook heel wat complexer geworden.  En ook de wetgever heeft het gesnapt.

Recent werd een nieuwe wet gestemd waarbij een polis rechtsbijstand (met opgelegde minimumvoorwaarden) fiscaal aftrekbaar wordt.

Verzekeringen fiscaal aftrekbaar maken, dit kenden we tot op heden enkel voor de levensverzekeringen.  Een goed aanvullend pensioen wilde de wetgever destijds en nog steeds stimuleren.  Vanaf heden geldt dit nu dus ook voor het recht op juridische bijstand.

Fiscaal maximum toegelaten premie € 310

Fiscaal maximum voordeel € 124

Contacteer onze verzekeringsadviseur voor meer info: pascal@proxilfe.be